• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

สรุปคำศัพท์(pronoun) ที่พบในข้อสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6

สรุปคำศัพท์(pronoun) ที่พบในข้อสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6

โดยทั่วไปแล้ว pronoun (คำสรรพนาม) เป็นคำที่เรารู้จักกันพื้นฐาน ได้แก่ personal pronoun คือ สรรพนามเรียกแทนคน สัตว์ สิ่งของ เช่น คำว่า he, she, it, they ค่ะ สำหรับในชุดคำศัพท์นี้จะพาน้องๆมาทบทวนกับ indefinite pronoun หรือ สรรพนามไม่เจาะจง และเป็นคำสรรพนามที่พบในข้อสอบ o-net ชั้น ป.6, ม.3, ม.6 อีกด้วยนะ ได้แก่ คำว่า somebody แปลว่า ใครบางคน แต่ไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นใคร หรือ each แปลว่า แต่ละ ตัวอย่างประโยค เช่น These pomelo cost twenty baht each.(ส้มโอเหล่านี้ราคาลูกละ 20 บาท) เรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันเลยค่ะ


pronoun ชั้น ป.6, ม.3, ม.6


any
จำนวนหนึ่ง
(เอนนี)

ใครๆ
(เอนนีวัน)

ใดๆ
(เอนนีธิง)

แต่ละ
(อีซ)

ซึ่งกันและกัน
(อีซ เอาเธอะ)

ทุกคน
(เอฟวรีบอดี)

ทุกคน
(เอฟวรีวัน)

ทุกสิ่งทุกอย่าง
(เอฟวรีธิง)

ไม่มีใคร
(โน นัน)

ไม่มีใคร
(โนบะดี)

none
ไม่มีสักสิ่ง
(นัน)

other
คนอื่น
(เอาเธอะ)

some
บางส่วน
(ซัม)

บางคน
(ซัมวัน)

บางสิ่ง
(ซัมทิ่ง)

what
อะไร
(วอท)

when
เมื่อไรที่
(เวน)

which
สิ่งที่
(วิช)

who
ใคร
(ฮู)


นักเรียนเอ๋ย
อย่าละเลยการเรียนเพียรศึกษา
ทักษะการคิดเพิ่มเสริมปัญญา
สร้างคุณค่าให้กับตัวไม่กลัวจน
CR.thaipoem by ครูพิม

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...