คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อดาว บนท้องฟ้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อดาว บนท้องฟ้า

    บนท้องฟ้าช่วงเวลากลางวันนั้น เราจะเห็นดวงอาทิตย์ (sun) ส่องแสงให้ความสว่างแก่เรา อยู่ตลอดทั้งวัน จนกว่าจะลับขอบฟ้าไป แต่ถ้าเมื่อเรามองไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน ในวันที่ท้องฟ้านั้นปลอดโปร่ง ไม่เมฆหมอกมาบดบัง เราจะสังเกตได้ว่ามีดวงไฟดวงเล็กมากมาย ส่องแสงระยิบระยับอยู่บนนั้น นั่นเรียกว่าดวงดาว (star) นั่นเองค่ะ น้องๆรู้จักชื่อดาวอะไรบ้างคะ แต่ถ้ายังไม่ทราบ พี่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวมาเล่าให้ฟังกันนะ


    ดวงดาวเป็นส่วนที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาล ซึ่งอยู่รวมกับวัตุอื่นอีกมากมาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ๋ คือดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง เช่น ดวงอาทิตย์ และอีกประเภทหนึ่งคือดาวเคราะห์ เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่อาศัยการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ แล้วเข้าสู่ตาของเราค่ะ ตัวอย่างของดาวเคราะห์ เช่น ดวงจันทร์ (moon)  และดาวศุกร์ (venus) 


 วันนี้พี่ได้นำชื่อดาวเป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวมาให้น้องๆได้รู้จักกัน แต่ละดวงมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ ว่าอย่างไรกันบ้าง ไปดูกันค่ะ


        ชื่อดาว ภาษาอังกฤษอาทิตย์ตก จันทร์ขึ้น ดาวทอแสง
ผลัดกันแข่ง กันสู้ ดวงจันทรา
แสงระยิบ ระยับเกิน พรรณนา
งามหนักหนา อยากให้อยู่ ค้างฟ้า ตลอดไป
CR.thaipoem

ข้อคิด