engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใชเรียกวิชา ที่เราศึกษาเล่าเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใชเรียกวิชา ที่เราศึกษาเล่าเรียน

วิชา (subjects) ที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้น มีหลากหลายรูปแบบ อันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ และนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวเนื้อหานั้น ซึ่งวิชาที่เราเรียนมีความแตกต่างกันไปตามสาระการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ถ้าเราเรียนอยู่ในระดับเริ่มต้น วิชาที่จะใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ก็ยังไม่มีวิชามาก เท่ากับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปอีกค่ะ


วิชาที่เราเรียนนั้นบางวิชาต้องมีการคิดคำนวณ เกี่ยวกับตัวเลข เพื่อหาคำตอบให้ตรงกับคำถามที่ถูกตั้งโจทย์เอาไว้ ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ายาก เพราะว่าต้องใช้ทักษะและกระบวนคิดในหลายขั้นตอนค่ะ ตัวอย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์ (math) วิชาเคมี (chemistry) วิชาฟิสิก (physics) และยังมีวิชาที่เกี่ยวกับภาษา หรือการติดต่อสื่อสารด้วยภาษา ได้แก่ประเภทวิชาที่เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ อย่างที่เราคุ้ยเคยกันดี คือ วิชาภาษาอังกฤษ (english) วิชาภาษาฝรั่งเศษ


ในการเรียนแต่ละสาขาวิชา เมื่อจบหลักสูตรก็จะนำไปสู่การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เราเรียนอีกด้วยนะคะ วันนี้พี่จึงได้รวบรวมวิชา เป็นภาษาอังกฤษมาให้น้องๆได้เรียนรู้และทบทวนกัน เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ


ชื่อวิชา เป็นภาษาอังกฤษ
การจัดกิจกรรมการเรียนสอนนั้น ไม่เพียงแค่ใช้ในตำราเพียงอย่างเดียว การบูรณาการโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการใช้เทคนิคและวิธีการเข้าช่วย จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาวิชาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ


อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่ไว้ในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
CR.สุนทรภู

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...