เครื่องดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ

เครื่องดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ

     นอกจากอาหารไทยที่เป็นที่ถูกใจของชาวต่างชาติแล้ว เครื่องดนตรีไทย (Thai mucial instruments) ก็มีเสน่ห์ไม่เป็นรองเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นไทย เครื่องดนตรีไทยหลายประเภทถูกสร้างขึ้นสำหรับการทำเสียงให้เป็นทำนอง ใช้สำหรับประกอบกับการแสดงและการละเล่นอีกหลายอย่าง ด้วยความไพเราะของเสียงจึงเป็นที่ดึงดูดใจ ของผู้ที่ได้ฟังเป็นอย่างมากค่ะ


    เครื่องดนตรีไทยมีอยู่หลายประเภทแบ่งออกเป็น เครื่องดีด ได้แก่ จะเข้ (zither) เครื่องสี ได้แก่ ซอ (alto fiddle)ประเภทเครื่องตี เช่น ระนาด (alto xylophone) ฉาบ (cymbals) กลอง (kong) เครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ย (klui) ปี่ (soprano oboe)


    สำหรับการบรรเลงเครื่องดนดนตรีไทยนั้น มีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยในหลายลักษณะ ซึ่งเราได้มีการจัดแสดงเครื่องดนตรีไทย ในงานหลายอย่าง เช่น การบรรเลงประกอบการแสดง ลิเก ละครนอก ละครใน หรือใช้ในการประกอบพิธีกรรม เพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลแก่งาน ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทยในพีธีทำขวัญนาค หรือพิธีไหว้ครูรวมทั้งยังมีการนำเครื่องดนตรีไทยมาใช้สำหรับการแข่งขัน โดยจัดเป็นการบรรเลงแบบเดี่ยว และแบบวงอีกด้วยค่ะ


    วันนี้พี่ได้รวบรวมชื่อเครื่องดนตรีไทยเป็นภาษาอังกฤษ มาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน ใครที่ยังไม่รู้จัก มาติดตามได้จากที่นี่ได้เลยค่ะ


                   ชื่อเครื่องดนตรีไทยเป็น ภาษาอังกฤษ
    การเล่นดนตรีไทยนั้น ถือได้ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัว หรือเรียกว่า เป็นพรสวรรค์ก็ว่าได้ค่ะ เราที่เป็นคนไทยถึง

แม้ว่าจะเล่นไม่ได้ แต่การเรียนรู้ในเรื่องของดนตรีไทย ก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเสียงโหน่งหน่าง ดังก้อง ออกไปไกล
โลหะใหญ่ เรียงราย ในหวายสวย
ไม้ทั้งคู่ ดูแล้ว ใจระทวย
อ่อนอวย กับเสียงก้อง ฆ้องวงใหญ่
CR. หนุ่ม นิยมไพร

ข้อคิด