engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

สรุป conjunction คำสันธานที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ

สรุป conjunction คำสันธานที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษแนะนำ! หนังสือสรุป-conjunction-ที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมแยกสีคำศัพท์ รูปภาพประกอบสวยๆ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นมาก

สั่งซื้อ! + มีของแถมทุกเล่ม

conjunction (คำสันธาน) คือคำที่ใช้เชื่อมคำ (word) วลี (phrase) หรือประโยค (sentence) มาเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการลดหรือตัดข้อความที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนออกไปค่ะ ตัวอย่าง conjunction ที่เชื่อมประโยคไปในทางเดียวกัน ได้แก่คำว่า and (และ) หรือในประโยคที่แสดงการขัดแย้งจะใช้คำว่า but (แต่) ส่วนคำสันธานที่เป็นลักษณะของกลุ่มคำมารวมกันอย่างเช่น as if (ราวกับว่า) อย่างนี้เป็นต้น เรามาทบทวนและเรียนรู้คำสันธานภาษาอังกฤษได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ

คำสันธานภาษาอังกฤษ
วันเวลา เรียงร้อย สร้อยดอกฝัน
สิ่งละอัน พันละนิด คิดเติมต่อ
จากเศษ เสี้ยว ความฝัน หากหมั่นทอ
สู่สายสร้อย งามละออ ฝันเด็กไทย
CR. กลอนวันเด็ก by MThai

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...