engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

107 คำศัพท์กริยาวลีภาษาอังกฤษ (phrasal verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลาย

107 คำศัพท์กริยาวลีภาษาอังกฤษ (phrasal verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลายแนะนำ! หนังสือภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม แยกสีคำศัพท์ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ พร้อมรูปภาพประกอบ
เน้นคำศัพท์ตั้งแต่ อนุบาล ป.1 ถึง ป.6 ที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้มากกว่า 2,500 คำ "สั่งซื้อวันนี้...มีบัตรคำแถมให้ทุกเล่ม"

หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำกริยาวลีกันมาบ้างแล้วในระดับต้น ในชุดคำศัพท์กริยาวลีภาษาอังกฤษ (phrasal Verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลายนี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันคือ คำกริยาที่ประกอบด้วยคำกริยาหลัก ตามหลังด้วย คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ คำบุพบท ( preposition)แล้วจะทำให้คำเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมคำบุพบทมีมักจะอยู่หลังกริยา แล้วทำให้เป็นกริยาวลี เช่น up,of,on,down,over ตัวอย่างเช่น block up(อุดตัน), caim down (ทำให้สงบ),carry on (จัดการ) เรามาเรียนรู้คำศัพท์และความหมายกันได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะphrasal verbs สำหรับมัธยมปลาย


accustom to
( อค        )
เคยชินกับ

agree with
(     )
เห็นพ้องกับ

arrive at
(  รฟ  อท )
มาถึง(สถานที่)

believe in
(    ว อ  )
เชื่อในเรื่อง

block up
(     )
อุดตัน

board up
(     )
มุงด้วยแผ่นกระดาฯ

buckle down
(         )
โค้งลง

bump into
(       )
พบโดยบังเอิญ(คำไม่เป็นทางการ)

burn off
(     )
เผาทำลาย

burn out
(       )
เผาจนมอด

burst into
(        )
พรวดพราดเข้ามา

call back
(     )
เรียกกลับมา

call on
(  ล อ )
แวะเยี่ยม

calm down
(       )
ทำให้สงบ

carry on
(    )
จัดการ

carry out
(      )
ทำให้สำเร็จ

catch fire
(        )
ลุกติดไฟ

chop down
(       )
ฟันด้วยขวาน

clear off
(   ีย )
หายไป

close down
(  ลซ     )
ปิดกิจการ

come on
(    )
พบโดยบังเอิญ,โจมตี

come up
(     )
เกิดขึ้น

conjure up
(       )
ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง(ราวกับใช้เวทมนตร์)

depend on
(      )
เชื่อใจใน

dream of
(    )
ฝันถึง

dream up
(     )
คิดแผนการ

drive over
(  รฟ     )
ขับไปบ้าน

drop off
(    )
แย่ลง

drop out
(      )
ตัดออกจาก(การแข่งขันหรือกลุ่ม)

dry out
(      )
ทำให้แห้งผาก

dust off
(    )
เอาฝุ่นออกจาก

feed up with
(       )
เหนื่อยมาก

fight with
(    )
ต่อสู้กับ

figure out
(        )
คำนวณ

fill in
(  ล อ  )
กรอก(โดยเฉพาะคำ)

fill up
(  ล อ  )
กรอก

find at
(  )
มองไปยัง

fly to
(     )
บินไปยัง(สถานที่)

get along with
(        )
สามารถทำต่อไปได้

get around
(      )
หลีกเลี่ยง

get away from
(     ว ฟ   )
หลุดพ้นจาก

get away with
(     ว ว  )
ออกไปกับ

get home
(       )
มาถึงบ้าน

get on with
(      )
ดำเนินต่อไปกับ

get out of
(       )
ออกไปจาก,หนีจาก

get through
(     )
ไปถึง

give in
(   ว อ  )
ยอม

give off
(   ว อ )
ปล่อยออกไป(โดยเฉพาะของเหลว,แก๊ส,กลิ่น)

go ahead
(      )
เดินต่อไป

go back
(      )
ถอยไป,กลับ

go over
(       )
ตรวจตรา

go through
(    )
ได้รับอนุมัติ

go under
(      )
ล้มเหลว

heat up
(     )
ทำให้ร้อนขึ้น

hold for
(    )
เก็บไว้

hold up
(    )
ยกขึ้น

hole up
(  ล อ  )
ซ่อนตัว(คำสแลง)

hook up
(     )
เกี่ยวไว้ด้วยตะขอ

jump into
(       )
รีบทำ

keep in touch with
(          )
ติดต่อ

kick in
(     )
ทำลาย

kick out
(      )
เตะบอลออกจากสนาม

knock off
(    )
ผลักล้มลง

lay off
( ล อ )
เลิกจ้างงาน

leave for
(  ว ฟ  )
ออกเดินทางไป

lock away
(    )
เก็บไว้โดยใส่กุญแจ

look into
(      )
ตรวจสอบ

look on
(   )
ถือว่า

make over
(        )
เปลี่ยนเป็น

make sense of
(          )
สามารถเข้าใจ

pass on
(    )
ส่งต่อหรือบอกต่อกันไป

pay for
(    )
ชดใช้

pay in
(    )
จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร

pay off
(   )
จ่าย(หนี้สิน)ทั้งหมดให้กับ

pull down
(     )
ทำลาย

put in
(     )
ปลูกในดิน

run away with
(    ว ว  )
เอาชนะ

run down
(      )
ชน

run over
(       )
(ของเหลว)ล้น

serve up
(      )
จัดหาให้

set off
(    )
เริ่มเดินทาง

settle down
(         )
ตั้งถิ่นฐาน

slow down
(     )
แล่นช้าลง

speak up
(      )
พูดเสียงดัง

split up
(      )
ตัดแบ่ง

spread out
(   รด    )
แผ่ออกไป

step on
(     )
เหยียบบน

stow away
(     )
เก็บไว้

switch off
(    )
หยุดพูด

switch on
(    )
ทำให้สนใจ(คำไม่เป็นทางการ)

take away from
(     ว ฟ   )
พาไปจาก(คนหรือสถานที่)

take care of
(       )
ดูแล

take on
(    )
ว่าจ้าง

take time out
(         )
หยุดพักจากการเรียนหรือการทำงาน(คำไม่เป็นทางการ)

take up
(     )
เริ่มทำ

throw away
(  ร อ  )
กำจัด

throw up
(  ร อ  )
สูญเสีย

trip over
(        )
สะดุด

try out
(      )
เสนอสิ่งใหม่

turn away
(      )
ออกไป

turn in
(      )
นำส่ง

turn off
(     )
แยกจาก

turn out
(       )
ดับไฟ

walk into
(      )
เดินชน

wear off
( ว อ )
ค่อยๆสึกกร่อน

wipe out
(    )
ขัดออก

worry about
(      )
กังวลเกี่ยวกับ“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. อริสโตเติล

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...