engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

107 คำศัพท์กริยาวลีภาษาอังกฤษ (phrasal verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลาย

107 คำศัพท์กริยาวลีภาษาอังกฤษ (phrasal verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลาย

หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำกริยาวลีกันมาบ้างแล้วในระดับต้น ในชุดคำศัพท์กริยาวลีภาษาอังกฤษ (phrasal Verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลายนี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันคือ คำกริยาที่ประกอบด้วยคำกริยาหลัก ตามหลังด้วย คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ คำบุพบท ( preposition)แล้วจะทำให้คำเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมคำบุพบทมีมักจะอยู่หลังกริยา แล้วทำให้เป็นกริยาวลี เช่น up,of,on,down,over ตัวอย่างเช่น block up(อุดตัน), caim down (ทำให้สงบ),carry on (จัดการ) เรามาเรียนรู้คำศัพท์และความหมายกันได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ

อีบุ๊คสำหรับการอ่านประกอบ (แนะนำ)


phrasal verbs สำหรับมัธยมปลาย( อค        )
เคยชินกับ

(     )
เห็นพ้องกับ

(  รฟ  อท )
มาถึง(สถานที่)

(    ว อ  )
เชื่อในเรื่อง

(     )
อุดตัน

(     )
มุงด้วยแผ่นกระดาฯ

(         )
โค้งลง

(       )
พบโดยบังเอิญ(คำไม่เป็นทางการ)

(     )
เผาทำลาย

(       )
เผาจนมอด

(        )
พรวดพราดเข้ามา

(     )
เรียกกลับมา

(  ล อ )
แวะเยี่ยม

(       )
ทำให้สงบ

(    )
จัดการ

(      )
ทำให้สำเร็จ

(        )
ลุกติดไฟ

(       )
ฟันด้วยขวาน

(   ีย )
หายไป

(  ลซ     )
ปิดกิจการ

(    )
พบโดยบังเอิญ,โจมตี

(     )
เกิดขึ้น

(       )
ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง(ราวกับใช้เวทมนตร์)

(      )
เชื่อใจใน

(    )
ฝันถึง

(     )
คิดแผนการ

(  รฟ     )
ขับไปบ้าน

(    )
แย่ลง

(      )
ตัดออกจาก(การแข่งขันหรือกลุ่ม)

(    )
ทำให้แห้งผาก

(    )
เอาฝุ่นออกจาก

(       )
เหนื่อยมาก

(    )
ต่อสู้กับ

(        )
คำนวณ

(  ล อ  )
กรอก(โดยเฉพาะคำ)

(  ล อ  )
กรอก

(  )
มองไปยัง

(     )
บินไปยัง(สถานที่)

(        )
สามารถทำต่อไปได้

(      )
หลีกเลี่ยง

(     ว ฟ   )
หลุดพ้นจาก

(     ว ว  )
ออกไปกับ

(       )
มาถึงบ้าน

(      )
ดำเนินต่อไปกับ

(       )
ออกไปจาก,หนีจาก

(     )
ไปถึง

(   ว อ  )
ยอม

(   ว อ )
ปล่อยออกไป(โดยเฉพาะของเหลว,แก๊ส,กลิ่น)

(      )
เดินต่อไป

(      )
ถอยไป,กลับ

(       )
ตรวจตรา

(    )
ได้รับอนุมัติ

(      )
ล้มเหลว

(     )
ทำให้ร้อนขึ้น

(    )
เก็บไว้

(    )
ยกขึ้น

(  ล อ  )
ซ่อนตัว(คำสแลง)

(     )
เกี่ยวไว้ด้วยตะขอ

(       )
รีบทำ

(          )
ติดต่อ

(     )
ทำลาย

(      )
เตะบอลออกจากสนาม

(    )
ผลักล้มลง

( ล อ )
เลิกจ้างงาน

(  ว ฟ  )
ออกเดินทางไป

(    )
เก็บไว้โดยใส่กุญแจ

(      )
ตรวจสอบ

(   )
ถือว่า

(        )
เปลี่ยนเป็น

(          )
สามารถเข้าใจ

(    )
ส่งต่อหรือบอกต่อกันไป

(    )
ชดใช้

(    )
จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร

(   )
จ่าย(หนี้สิน)ทั้งหมดให้กับ

(     )
ทำลาย

(     )
ปลูกในดิน

(    ว ว  )
เอาชนะ

(      )
ชน

(       )
(ของเหลว)ล้น

(      )
จัดหาให้

(    )
เริ่มเดินทาง

(         )
ตั้งถิ่นฐาน

(     )
แล่นช้าลง

(      )
พูดเสียงดัง

(      )
ตัดแบ่ง

(   รด    )
แผ่ออกไป

(     )
เหยียบบน

(     )
เก็บไว้

(    )
หยุดพูด

(    )
ทำให้สนใจ(คำไม่เป็นทางการ)

(     ว ฟ   )
พาไปจาก(คนหรือสถานที่)

(       )
ดูแล

(    )
ว่าจ้าง

(         )
หยุดพักจากการเรียนหรือการทำงาน(คำไม่เป็นทางการ)

(     )
เริ่มทำ

(  ร อ  )
กำจัด

(  ร อ  )
สูญเสีย

(        )
สะดุด

(      )
เสนอสิ่งใหม่

(      )
ออกไป

(      )
นำส่ง

(     )
แยกจาก

(       )
ดับไฟ

(      )
เดินชน

( ว อ )
ค่อยๆสึกกร่อน

(    )
ขัดออก

(      )
กังวลเกี่ยวกับ“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. อริสโตเติล

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...