engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

หมวดคำศัพท์


เห็นแล้ว 114,614 ครั้ง

       ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ประกอบไปด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป แยกประเภทของคำศัพท์เพื่อสะดวกต่อการค้นหา เราได้จัดรูปแบบการใช้งานโดยแบ่งชุดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ และหมวดหมู่ย่อยอีกมากมาย ทุกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นั้นได้แทรกรูปภาพประกอบ มีเสียงอ่าน และคำแปล จัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการหาชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก dictionary ค่ะ

แสดงผลหน้าที่ 2 พบ 22-42 จาก 131

คำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3


เรียนรู้คำนามภาษาอังกฤษ (noun) ศัพท์อังกฤษสำหรับน้อง ม.3 คำเกี่ยวกับอารณ์ ความรู้สึก มีในข้อสอบ o-net ด้วยนะ

"interjection" การแสดงออกทางอารมณ์ในรูปแบบคำอุทาน


เมื่อฝรั่งตกใจ จะอุทานว่าอย่างไรบ้างนะ? มาดู "interjection" รวมคำอุทานภาษาอังกฤษจากชุดคำศัพท์นี้เลยค่ะ

(conjunction) คำเชื่อมภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในประโยค


สรุปคำสันธาน (conjunction)ที่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใช้ในการเชื่อมคำ หรือกลุ่มของคำ ในประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทยพร้อมเสียงค่ะ

คำศัพท์ประเภท(adverb)ที่พบในข้อสอบ o-net ชั้น ม.6


รวมคำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ (adverb) ประกอบด้วยคำศัพท์ adj.ทั่วไปที่ที่มีการเปลี่ยนรูป และพบในข้อสอบ o-net ชั้น ม.6

คำสรรพนาม(pronoun) ที่พบในข้อสอบ o-net ของชั้น ป.6,ม.3,ม.6


รวมคำสรรพนามภาษาอังกฤษ (pronoun) ประกอบด้วยคำศัพท์ทีี่ใช้ในประโยคทั่วไป ซึ่งพบในข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6

คำคุณศัพท์(adverb)สำหรับการเตรียมสอบ o-net ชั้น ม.3


รวมคำคุณกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ adverb ประกอบด้วยคำศัพท์พื้นฐานทั่วไปที่พบบ่อยในข้อสอบ o-net ชั้น ม.3

รวมคำ preposition ที่พบในข้อสอบ o-net ชั้น ป.6,ม.3,ม.6


รวมคำบุพบทภาษาอังกฤษ (preposition) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำและกลุ่มคำ ที่พบบ่อยในข้อสอบ o-net ป.6,ม.3,ม.6

คำกริยาวิเศษณ์ adverb สำหรับการเตรียมสอบ o-net ชั้น ป.6


รวมคำ (adverb) หรือกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ขยายคำในประโยคและพบบ่อยในข้อสอบ o-net ด้วยค่ะ

คำ adjective สำหรับเตรียมสอบ o-net ของ ชั้น ป.6


สรุปไว้ให้แล้วค่ะ สำหรับคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษหรือ (adjective) ของนักเรียนชั้น ป.6 ที่พบบ่อยในข้อสอบ o-net

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบ่งบอกแบบง่ายที่พบทั่วไป


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ป้ายบ่งบอก หรือข้อความสั้นๆ แบบง่าย ที่พบในสถานที่ทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ชื่อของสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยุ๋ในน้ำ ฝึกอ่านสะกดคำ พร้อมกับเสียงประกอบด้วยค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อจักรราศีทั้ง 12 ราศี


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อเกี่ยวกับราศีทั้ง 12 ราศี จักรราศีที่เรารู้จัก เขียนสะกดคำ พร้อมคำอ่านและความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายและเครื่องหมายจราจร


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องหมาย ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆในการจราจร ทั้งแบบป้ายบังคับ เตือนและแนะนำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ หน่วยวัด มาตราวัด และการวัด


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกหน่วยวัด มาตราวัด ที่ใช้สำหรับการวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตรในรูปแบบต่างๆ

ชื่อเรียกหน่วยงานราชการของไทยเป็นภาษาอังกฤษ


คำศัพท์รวมกรม กองต่างๆ ส่วนย่อยในการปกครองของไทย เรียกชื่ออย่างไรเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงานและการประกอบอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงาน การทำงาน และองค์ประกอบของการทำงาน ศัพท์ในระบบงานที่ใช้ในองค์กร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการไปรษณีย์และ การส่งพัสดุ สิ่งของ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการไปรษณีย์ ศัพท์เกี่ยวกับการส่งสิ่งของ พัสดุต่างๆ ไปยังผู้รับด้วยการแพ็คและบรรจุหีบห่อ

ศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับการบริหารการปกครองในรูปแบบกระทรวง


รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการปกครอง ศัพท์เรียกกระทรวงต่างๆของประเทศไทยและเขียนสะกดเป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและเดินทาง


รวมศัพท์สำหรับการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ ศัพท์เดินทาง ทางบก เรือ และอากาศ เรียนรู้ไว้เดินทางไกลไปง่ายนะ

คำศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับการเสริมสวยและอุปกรณ์เสริมความงาม


รวมไว้ที่นี่กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการตกแต่ง และเสริมความสวยความงาม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการโรงแรมและการจองที่พัก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกบุคคล สถานที่ ห้องพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการเข้าจองที่พักต่างๆ

  ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ จะทำให้ผู้ที่รักในภาษาอังกฤษสามารถท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา ซึ่งการรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นมากสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อรู้คำศัพท์มาก ก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจค่ะ