engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

หมวดคำศัพท์


เห็นแล้ว 114,618 ครั้ง

       ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ประกอบไปด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป แยกประเภทของคำศัพท์เพื่อสะดวกต่อการค้นหา เราได้จัดรูปแบบการใช้งานโดยแบ่งชุดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ และหมวดหมู่ย่อยอีกมากมาย ทุกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นั้นได้แทรกรูปภาพประกอบ มีเสียงอ่าน และคำแปล จัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการหาชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก dictionary ค่ะ

แสดงผลหน้าที่ 5 พบ 85-105 จาก 131

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเรียกชื่ออวัยวะทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของเรา ทั้งภายนอกและภายใน คำศัพท์และความหมาย

23 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเรียกชื่อเพศ ทั้งชายและหญิง


คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้สำหรับการเรียกเพศและวัย ของบุคคล ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ คำศัพท์พร้อมคำอ่านและความหมาย

140 คำศัพท์สำหรับเรียกชื่อการประกอบ "อาชีพ"เป็นภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อการประกอบอาชีพประเภทต่างๆ ที่เกียวข้องกับการดำรงชีวิตของคนเรา ศัพท์อาชีพพร้อมความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่ออาหารและเมนูอาหาร


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อรายการอาหารทั้งประเภทคาว และหวานที่แสนอร่อยมาให้ท่านได้รู้จักกัน คำศัพท์พร้อมความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องประดับและอัญมณี


คำศัพท์อังกฤษที่ใช้เรียกชื่อเครื่องประดับ และอัญมณี รวมทั้งเพชรนิลจินดาประเภทต่างๆ ที่เรานำมาตกแต่งเพิ่มความสวยงาม

ภายในบ้านมีของใช้ เราเรียกชื่ออย่างไรเป็นภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เรียกชื่อของใช้ ภายในบ้านของเรา ทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไป

รวม 253 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.6 แบบจัดเต็ม


รวมคำพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับ ชั้น ป.6 คำศัพท์พื้นฐาน ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ มีคำศัพท์ พร้อมคำอ่านและความหมาย

รวม 254 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.5 แบบเต็มหน้า


คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับ ชั้น ป.5 คำศัพท์พื้นฐาน ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ มีคำศัพท์ พร้อมคำอ่านและความหมาย

จัดเต็ม 258 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ป.4


รวมคำพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับ ชั้น ป.4 คำศัพท์พื้นฐาน ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ มีคำศัพท์ พร้อมคำอ่านและความหมาย

รวม 153 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ป.3


รวมคำพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับ ชั้น ป.3 คำศัพท์พื้นฐาน ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ มีคำศัพท์ พร้อมคำอ่านและความหมาย

159 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ป.2


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.2 ประกอบไปด้วย คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เรียกชื่อเครื่องมือ และอุปกรณ์เกี่ยวกับช่าง


รวมศัพท์อังกฤษใช้เรียกชื่อเครื่องมือช่างและ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตกแต่ง ซ่อมแซม การบำรุงรักษา อุปกรณ์ทุ่นแรง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้เรียกชื่อส่วนประกอบของบ้าน


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกส่วนประกอบของบ้าน ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในบ้านของเรา รวมทั้งภายนอกรอบบริเวณบ้าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้เรียกชื่อสถานที่ (place) ที่เรารู้จักกัน


คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เรียกสถานที่ ต่างๆ ที่เรารู้จักและคุ้นเคย สถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา

รวมคำศัพท์สำหรับนักอ่าน ชื่อหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สำหรับการเรียกชื่อของหนังสือประเภทต่างๆ ตำรา ที่เราอ่าน ค้นหาชื่อและความหมายได้ที่นี่

รวมคำศัพท์ หมวดการเรียน "ชื่อวิชาเรียน"เป็นภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้เรียกชื่อวิชาต่างๆ ที่เราได้เรียน ศึกษาหาความรู้ การค้นคว้า รวมถึงศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้เรียกชื่อ ดวงดาวบนท้องฟ้า


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้า รวมทั้งวัตถุอื่นที่เกี่ยวข้องดวงดาว ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาล

ส่องประกายสไตล์ทรงผม คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อ "ทรงผม"


รู้ทุกสไตล์ทรงผม ในแบบที่คุณต้องการ กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับทรงผม ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะ

ศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ ใช้เรียกเครื่องดนตรีไทย ดีด สี ตี เป่า


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เรียก เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดีด สี ตี เป่า ครบชุด เขียนสะกดคำ พร้อมความหมาย

รวม 155 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ป.1


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น ป.1 เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวและ อาหาร

คำศัพท์ สำหรับเรียกชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นภาษาอังกฤษ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา สิ่งของใกล้ตัว เขียนสะกดเป็นภาษาอังกฤษ ดูจากที่นี่

  ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ จะทำให้ผู้ที่รักในภาษาอังกฤษสามารถท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา ซึ่งการรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นมากสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อรู้คำศัพท์มาก ก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจค่ะ