engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
knock ขึ้นต้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
knock ขึ้นต้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า knock ซึ่งคำว่า" knock" ในชุดคำศัพท์นี้เป็น verb (คำกริยา) เมื่อนำมาวางไว้ข้างหน้า คำบุพบทหรือคำกริยา จะทำให้มีความหมายเปลี่ยนไปจากความหมายเดิม เรียกคำประเภทนี้ว่า Phrasal Verbs หรือกริยาที่ประกอบด้วยกริยา เช่น คำว่า knock down (ลดราคา), knock around (ไม่ได้รับความสนใจ) เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย knock จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย คำว่า knockknock
(   )
เคาะ

knock about
(       )
ปล่อยทิ้งไว้(คำไม่เป็นทางการ)

knock against
(        )
ตี

knock around
(      )
ไม่ได้รับความสนใจ

knock at
(     อท )
ต่อย

knock away
(     )
เคาะตลอด

knock back
(       )
เคาะบอก

knock down
(       )
ลดราคา

knock for
(     )
ทำให้พ่ายแพ้(คำไม่เป็นทางการ)

knock in
(     )
ชนล้มลง

knock into
(       )
ตอกเข้าไป

knock it off
(      )
เลิก(ทำสิ่งที่ขัดแย้งกัน)

knock off
(    )
หยุดงาน(คำไม่เป็นทางการ)

knock on
(    )
เคาะให้สัญญาณนักแสดง(การละคร)

knock out of
(       )
กระทุ้งออก

knock through
(     )
ยุบ(ห้อง)มารวมกัน

knock together
(          )
จับมาชนกัน

knock up
(     )
ตีขึ้น

knock up against
(          )
พบโดยบังเอิญ

knockout
(     )
การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. อริสโตเติล

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...