engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

knock ขึ้นต้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

knock ขึ้นต้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า knock ซึ่งคำว่า" knock" ในชุดคำศัพท์นี้เป็น verb (คำกริยา) เมื่อนำมาวางไว้ข้างหน้า คำบุพบทหรือคำกริยา จะทำให้มีความหมายเปลี่ยนไปจากความหมายเดิม เรียกคำประเภทนี้ว่า Phrasal Verbs หรือกริยาที่ประกอบด้วยกริยา เช่น คำว่า knock down (ลดราคา), knock around (ไม่ได้รับความสนใจ) เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย knock จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย คำว่า knock(   )
เคาะ

(       )
ปล่อยทิ้งไว้(คำไม่เป็นทางการ)

(        )
ตี

(      )
ไม่ได้รับความสนใจ

(     อท )
ต่อย

(     )
เคาะตลอด

(       )
เคาะบอก

(       )
ลดราคา

(     )
ทำให้พ่ายแพ้(คำไม่เป็นทางการ)

(     )
ชนล้มลง

(       )
ตอกเข้าไป

(      )
เลิก(ทำสิ่งที่ขัดแย้งกัน)

(    )
หยุดงาน(คำไม่เป็นทางการ)

(    )
เคาะให้สัญญาณนักแสดง(การละคร)

(       )
กระทุ้งออก

(     )
ยุบ(ห้อง)มารวมกัน

(          )
จับมาชนกัน

(     )
ตีขึ้น

(          )
พบโดยบังเอิญ

(     )
การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง“Educating the mind without educating the heart is NO education at all.”
ให้ความรู้แก่สมอง โดยที่หัวใจปราศจากการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
CR. อริสโตเติล

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...