คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วย rh

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วย rh

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วย rh นี้ เมื่อเทียบเสียงกับตัวพยัญชนะภาษาไทยแล้วตัว "r" ตรงกับ "ร" และตัว "h" ตรงกับ "ฮ" ค่ะ แต่เมื่อเราอ่านสะกดคำศัพท์ ตัว h ที่อยู่หลังตัว r นี้ไม่อ่านออกเสียง โดยจะอ่านออกเสียงเฉพาะตัว "ร" เท่านั้น เช่น คำว่า rhea อ่านว่า เรีย และ rheum อ่านว่า รูม ซึ่งในชุดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย rh แทนตัว h ด้วย สีเทา คือการไม่ออกเสียง เรามาอ่านสะกดคำศัพท์พร้อมกันในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย rh


Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...