engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วย rh

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วย rh

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วย rh นี้ เมื่อเทียบเสียงกับตัวพยัญชนะภาษาไทยแล้วตัว "r" ตรงกับ "ร" และตัว "h" ตรงกับ "ฮ" ค่ะ แต่เมื่อเราอ่านสะกดคำศัพท์ ตัว h ที่อยู่หลังตัว r นี้ไม่อ่านออกเสียง โดยจะอ่านออกเสียงเฉพาะตัว "ร" เท่านั้น เช่น คำว่า rhea อ่านว่า เรีย และ rheum อ่านว่า รูม ซึ่งในชุดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย rh แทนตัว h ด้วย สีเทา คือการไม่ออกเสียง เรามาอ่านสะกดคำศัพท์พร้อมกันในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย rh


( รพ       )
ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น(ภาษาหรืออารมณ์)

( รพ    )
พูดหรือเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากมาย

( รพ      )
ผู้คลั่งไคล้มาก

( รพ     )
พูดหรือเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากมาย

( รพ     )
บทเพลงอิสระที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก

(  ีย)
นกที่มีลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศ

( รน    )
เกี่ยวกับแม่น้ำไรน์

(    ีย )
ธาตุเรเนียม(สัญลักษณ์ย่อคือRe)

(      )
ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า

(    )
ลิงจำพวก Macacamulatta พบในอินเดีย

( รท    )
การใช้ถ้อยคำชักจูงโน้มน้าว

(       )
เชิงสำนวนโวหาร

rheum
(  )
น้ำมูก

(       )
ผู้ที่เป็นโรคไขข้ออักเสบ

(          )
โรคไขข้ออักเสบ

(      )
เหมือนโรคไขข้ออักเสบ

(    )
เกี่ยวกับจมูก

(  ลน )
บริเวณตะวันตกของแม่น้ำไรน์ในเยอรมัน

(     )
พลอยเทียมไม่มีสีชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายเพชร

(      )
โรคเยื่อจมูกอักเสบ

rhino
(   )
แรด

( รน       )
แรด

(    )
เหง้า

rho
( )
อักษรกรีกตัวที่17(อักษรแทนในภาษาอังกฤษคือr)

(    ีย )
ธาตุโรเดียม(สัญลักษณ์แทนคือRh)

( รด         )
ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีสันสดใสมีทางเอเชียใต้

rhomb
(  )
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

(     )
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

(     )
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

(    )
พืชจำพวกRheumลำต้นอ่อนกินได้ใบมีพิษ

(    )
การเต้นจังหวะรุมบ้า

rhyme
( )
บทกวี

(    )
กวีที่สร้างงานไม่มีคุณภาพ

(      )
จังหวะ

(     )
เป็นจังหวะ


Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...