engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย wh

คำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย wh

ในภาษาอังกฤษนั้น นอกจากเราจะพบเห็นคำศัพท์ ที่มีคำลงท้ายของคำเหมือนกันแล้ว ยังมีคำที่ขึ้นต้นเหมือนกันอีกด้วยนะคะ หลายคนคุ้นเคย กับคำที่ใช้ Wh Question ได้แก่ คำว่า What ,Where, Why ซึ่งคำเหล่านี้จะมีพยัญชนะขึ้นต้นของคำศัพท์ คือ Wh เสมอทั้งนี้เราจะใช้คำดังกล่าวในการสร้างเป็นประโยคคำถาม ที่ต้องการคำตอบจากผู้ที่เราสนทนาด้วยว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร นั่นเองค่ะ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Wh Questionเช่น What is this? (นี่คืออะไร) หรือ Where do you come from? (คุณมาจากไหน) นอกจากนี้ Wh ที่เป็นประเภทคำนามทั่วไปก็มีอีกมากมายด้วยนะ เช่น wheel (ล้อ) และ whale (ปลาวาฬ)

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย wh นี้ในหลายคำที่ไม่อ่านออกเสียงตัว w แต่จะอ่านออกเสียงเฉพาะ ตัว h ที่อยู่ตามหลังเท่านั้น เช่น who,whole,whose อย่างนี้เป็นต้นค่ะ

วันนี้พี่ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย Wh มาให้น้องๆได้เรียนรู้กัน เรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นต้นด้วย Wh( วค )
การตีอย่างแรง

( วค    )
เอาชนะ

( วค   )
ประหลาด(คำสแลง)

( วล)
ปลาวาฬ

( วม )
เสียงที่เกิดจากการระเบิดหรือกระแทกอย่างแรง

( วง   )
อวัยวะเพศชาย

(  )
ท่าเรือ

(  )
อะไร

(   อฟ   )
อะไรก็ตาม

(       )
อะไรก็ตาม

wheat
(  )
ข้าวสาลี

(      )
ที่มีสีเหลืองอ่อน

(    )
ซึ่งชักจูง

wheel
( )
ล้อ

( )
ซึ่งมีล้อ

(  )
พูดโดยมีเสียงดังฟืดฟาดหรือฮืดฮาด

(    )
ซึ่งหายใจลำบากและมีเสียงดัง

when
( วน )
เมื่อ

( วน  อซ )
ขณะที่

where
( )
ที่ไหน

( วร )
เรือแจวลำเล็กๆ

whet
( วท )
การลับให้คม

whey
( )
ซึ่งเป็นหางนม

(   )
มีใบหน้าซีดขาว

which
(  )
สิ่งที่

(   อฟ   )
ไม่ว่าอันไหนก็ตาม

(       )
ไม่ว่าอันไหนก็ตาม

while
( )
ถึงแม้ว่า

(    )
ก่อนหน้านี้(คำโบราณ)

(       )
แปลกประหลาด

whine
( )
การครวญคราง

( วน    )
ซึ่งส่งเสียงร้องเบาๆ

whiny
( วน  )
ซึ่งบ่นอู้อี้

whip
(  )
ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมือง

(   ลช )
ปลายแส้

(    )
เหมือนแส้

whir
( )
ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่ม

whirl
(  )
การหมุนเวียน

whirl
(  )
เกี่ยวกับการหมุนรอบอย่างรวดเร็ว

(  ลว  )
ซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

whirr
( )
เสียงดังกระหึ่ม

whisk
(  )
ไม้ขนไก่

(    )
เหล้าวิสกี้

(     )
คล้ายกระซิบ

(    )
ซึ่งเหมือนกระซิบ

(         )
ซึ่งทำเสียงผิวปาก

(    )
ซึ่งทำเสียงหวีดหวิว

whit
(  )
จำนวนเล็กน้อย(คำไม่เป็นทางการ)

white
( )
สีขาว

(        )
ซึ่งมีผมสีขาว

(    )
ซึ่งร้อนจัดจนมีแสงสีขาวแผ่ออกมา

( วท   )
ค่อนข้างขาว

(     )
เกี่ยวกับWhitsundayหรือWhitsuntide

whizz
(  )
เสียงหวีดหวิว

(      )
ยอดเยี่ยม

who
(  )
ใคร

whole
(  )
ทั้งหมด

(  ล ฮ      )
(แสดงความเห็นหรือความเชื่อ)เต็มที่

(  ล ว  )
ซึ่งทำจากแป้งข้าวสาลีล้วนๆ

(  ลฮ      )
เต็มใจ

(   ลง )
ขยายเต็มที่

(  ลซ   )
ซึ่งเป็นประโยชน์

(  ลล )
ทั้งหมด

whom
(   )
ใคร

whoop
(  )
การร้องด้วยความดีใจ

whop
(  )
การตีอย่างแรง

(     )
ใหญ่มาก(คำไม่เป็นทางการ)

(    )
เหมือนหญิงโสเภณี

whorl
(  )
ซึ่งมีลักษณะเป็นขดหรือวง

whose
(   )
ของใคร

whump
(  )
ทุบ

why
(  )
ทำไม

ความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดและรากเหง้าของสิ่งชั่วร้าย
CR. Dek-d (ฟรานซิส เบคอน)

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...