คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ ขึ้นต้นด้วย sn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ ขึ้นต้นด้วย sn

ชุดคำศัพท์วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ ขึ้นต้นด้วย sn กันค่ะ ซึ่งตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นชุดของกลุ่มคำเดียวกันที่อยู่ส่วนหน้าของคำศัพท์ โดยมีพยัญชนะ sn เหมือนกัน เช่น snow (สโนว), snowball (สโนบอล), snowbell (สโนเบล), snowy (สโนอี) พบกับศัพท์อังกฤษที่ขึ้นต้น sn เพิ่มเติมจากชุดคำศัพท์นี้


คำศัพท์อังกฤษที่ ขึ้นต้นด้วย snวันเวลา เรียงร้อย สร้อยดอกฝัน
สิ่งละอัน พันละนิด คิดเติมต่อ
จากเศษ เสี้ยว ความฝัน หากหมั่นทอ
สู่สายสร้อย งามละออ ฝันเด็กไทย
CR. กลอนวันเด็ก by MThai

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...