engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย sk

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย sk


คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย sk กันค่ะ ซึ่งการอ่านออกเสียง sk นั้น เมื่อเทียบกับพยัญชนะภาษาไทยแล้ว ตัว "s" ตรงกับ "ส" และ ตัว "k" ตรงกับ "ก" เมื่อ "sk" มาอยู่คู่กันจึงอ่านออกเสียงเป็น "สก" ค่ะ เช่น คำว่า skate (สเกท), ski (สกี), skip (สกิฟ)อย่างนี้เป็นต้นค่ะ เรามาพบกับคำศัพท์พร้อมความหมาย ที่มีี sk ขึ้นต้นกันเลยนะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย skDefeat is not the worst of failures.
Not to have tried is the true failure. ความพ่ายแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวที่แย่ที่สุด
แต่การไม่พยายามต่างหาก คือความล้มเหลว ที่แท้จริง
CR.จอร์จ อี.วู้ดเบอร์รี่

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...