engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย kn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย kn

ในชุดคำศัพท์นี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย kn กันค่ะ ซึ่งเมื่อตัว kn เป็นพยัญชนะขึ้นต้นของคำศัพท์จะอ่านออกเสียง "kn" ตรงกับภาษาไทย คือ "น" โดยไม่อ่านออกเสียง k เช่น คำว่า knee อ่านว่า นี หมายถึง เข่า หรือคำว่า knife อ่านว่า ไนฟ หมายถึง มีด นอกจากนี้แล้วยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย kn อีกหลายคำ เรามาเรียนรู้ได้จากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย kn
ความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดและรากเหง้าของสิ่งชั่วร้าย
CR. Dek-d (ฟรานซิส เบคอน)

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...