186 สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่า In

186 สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่า In

โดยทั่วไปแล้วคำว่า In มีความหมายแปลว่า " ใน "เมื่อนำมาวางไว้หน้าของคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป ก็จะเป็นในรูปของสำนวน ซึ่งสำนวนในภาษาอังกฤษที่มีคำขึ้นต้นด้วย In นั้น มีความหมายบ่งบอกถึงการแสดง อารมณ์ ความรู้สึก ในหลายรูปแบบ และเมื่อคำว่า In อยู่ในสำนวนภาษาอังกฤษนั้น จะมีการเขียนแยกออกจากคำศัพท์ที่อยู่ข้างหลัง โดยไม่ได้เขียนติดกันเป็นคำเดียว มีการอ่านออกเสียงว่า " อิน" เหมือนเดิมด้วยค่ะ


คำศัพท์บางคำ เมื่อมีคำว่า In มาวางอยู่ข้างหน้าของคำศัพท์เดิมแล้ว ความหมายของสำนวนยังคงไม่แตกต่างกันมาก อย่างเช่น คำว่า " luck " มีความหมายว่า " โชคดี " เมื่อมี In อยู่ข้างหน้าจะเป็นในรูปสำนวนคือ In luck ซึ่งก็ยังคงมีความหมายเช่นเดิมคือหมายถึง " โชคดี " หรือคำว่า " orbit " มีความหมายว่า " โคจร " แต่เมื่อมี In อยู่หน้าคำศัพท์ เปลี่ยนเป็นสำนวนคือ In orbit แปลว่า ในวงโคจร อย่างนี้เป็นต้นค่ะ


วันนี้พี่ได้รวบรวมสำนวนในภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย In มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะ มีทั้งประเภทที่ความหมายยังคงคล้ายกับรูปศัพท์ และที่มีความหมายแตกต่างจากรูปประโยคด้วย เราไปดูคำและความหมายพร้อมกันเลยค่ะ


สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่า Inแม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ
แต่ความรู้ต่ำเฉกเพียงยอดหญ้า
ย่อมเป็นเหยื่อทรชนจนอุรา
ด้วยปัญญาอ่อนด้อยน่าน้อยใจ
CR. คำสอนของ อาจารย์อำไพ สุจริตกุล

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...