engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
7 สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่า un
7 สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่า unสำนวน (Idioms)ในภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายแสดงการเปรียบเทียบถึงการกระทำ และการแสดงออกในหลายรูปแบบทั้งที่เกี่ยวกับบุคคลหรืออารมณ์ความรู้สึก คือมีความหมายไม่ตรงกับคำที่เขียน เช่นเดียวกับสำนวนไทยของเราหลายสำนวนมีการใช้คำที่แตกต่างกันไปในแต่ละประโยค แต่คำในสำนวนภาษาอังกฤษที่มีการเขียนด้วยพยัญชนะขึ้นต้นที่เหมือนกั อย่างเช่นคำว่า Un และความหมายของสำนวนแต่ละประโยค ก็แตกต่างกันอีกด้วยเช่นกันค่ะ


วันนี้พี่ได้ยกตัวอย่าง 7สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่า un มาอธิบายให้น้องๆเข้าใจในความหมายของสำนวนกันนะ อย่างเช่น under the weather แปลตามรูปศัพท์ หมายถึง การอยู่ภายใต้ของสภาพอากาศ แต่เมื่อแปลเป็นสำนวน หมายถึง การป่วย หรือ "อาการเมา" ในสำนวนเขียนว่า under the table ซึ่ง แปลตามรูปศัพท์ คือการอยู่ใต้โต๊ะนั่นเองค่ะ

เรามาเรียนรู้ 7 สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่า un ไปพร้อมกันเลยนะคะ

7 สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นต้นด้วย un


อย่าหนีกลางคัน อย่าลังเลรีรอ พยายามมุ่งมั่นไปจนกว่าจะสำเร็จ
CR. คำสอน Dek-D (เดล คาร์เนกี้)

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...