engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำนามภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย-ple
คำนามภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย-pleโดยทั่วไปแล้วคำนามในภาษาอังกฤษ นอกจากจะมีคำขึ้นต้นที่เขียนสะกดเหมือนกันแล้ว ก็ยังมีคำลงท้ายของคำศัพท์เขียนเหมือนกันอีกด้วยเช่นกัน วันนี้พี่ได้นำเอาคำนามในภาษาอังกฤษที่มีการเขียนสะกดคำ ด้วยพยัญชนะลงท้ายด้วย ple เหมือนกัน มีความหมายที่แตกต่างกันมาให้น้องๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะ

ตัวอย่างของคำนามภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ple ที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของซึ่งเราสามารถสัมผัสได้เช่น คำว่า apple (แอบเปิ้ล) custard apple (น้อยหน่า) คำนามเกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ tradespeople (พ่อค้า) peple (ประชาชน) หรือเป็นชื่อของอวัยวะในร่างกายของเรา อย่างเช่น adam’s apple (ลูกกระเดือก)

นอกจากคำศัพท์ที่พี่ได้ยกตัวอย่างนี้แล้ว ยังมีคำนามภาษาอังกฤษ อีกหลายคำที่มีพยัญชนะลงท้ายเขียนสะกด ด้วย ple ซึ่งพี่ได้รวบรวมไว้ให้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์ และความหมายกันนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะ


คำนามภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย-ple


การศึกษาไม่ใช่การเรียนของคนในช่วงอายุหนึ่งเท่านั้น
แต่การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งมวล
CR.คำคม zazana

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...