engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
99 คำนามภาษาอังกฤษ ที่ลงท้ายด้วย ble
99 คำนามภาษาอังกฤษ ที่ลงท้ายด้วย bleคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนามที่เขียนว่า table (โต๊ะ) vegetable (ผัก) fable (นิทาน) เป็นคำศัพท์ที่เขียนสะกดคำด้วยพยัญชนะที่ไม่เหมือนกัน และยังมีความหมายที่ต่างกันอีกด้วย แต่เราสังเกตได้ว่า มีสิ่งที่เขียนเหมือนกันในทุกคำศัพท์ นั่นก็คือมีคำว่า " ble " อยู่ที่ส่วนท้ายของคำศัพท์นั่นเองค่ะ


ซึ่งวันนี้นั้นพี่ได้นำ 99 คำนามภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ble มาให้น้องๆได้เรียนรู้ กับคำศัพท์และความหมายกัน ซึ่งประกอบไปด้วย คำนามที่ใช้เรียกเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม อย่างเช่น สิ่งที่เราจับต้องได้ คือคำว่า wimble แปลว่า สว่าน หรือ edible แปลว่า อาหาร อย่างนี้เป็นต้นค่ะ


นอกจากนี้แล้วยังมีคำนามภาษาอังกฤษลงท้ายด้วย ble อีกหลายคำ มาให้น้องได้นำไปศึกษากันอีกด้วยนะ เมื่อพร้อมกันแล้ว เราไปดูกันว่ามีคำศัพท์ คำว่าอะไรกันบ้าง ที่ลงท้ายด้วย ble


คำนามภาษาอังกฤษ ที่ลงท้ายด้วย ble
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
The important thing is not to stop questioning.
เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ มีความหวังกับวันพรุ่งนี้
สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดตั้งคำถาม
CR. Albert Einstein

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...