engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ear

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ear

วันนี้เรามาเรียนรู้ศัพท์ลงท้ายกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ear ค่ะ ซึ่ง ear อ่านออกเสียงตรงกับสระในภาษาไทยคือ สระแอ, เอีย, เออ และสระอา โดย ear นี้ทำหน้าที่เป็นสระในคำศัพท์แต่ละตัว มีการอ่านออกเสียงที่แตกต่างกัน เช่น อ่านออกเสียงเป็นสระแอ ได้แก่ bear (แบร์) wear (แวร์) อ่านออกเสียงสระเอีย เช่น near(เนียร์) clear(เคลียร์) อย่างนี้เป็นต้น เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ear เพิ่มเติมได้ในชุดคำศัพท์นี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ear
Education is not preparation for life
education is life itself.
การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง
CR. John Dewey

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...