engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ve

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ve

ในชุดคำศัพท์นี้เรามาฝึกอ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ve กันค่ะ ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีตัวสะกดลงท้ายด้วย ve เมื่ออ่านสะกดคำแล้ว ตัว ve อ่านออกเสียงใกล้เคียงกับเสียงพยัญชนะไทยภาษาไทยของเราคือตัว "ฟว" ตัวอย่างคำศัพท์ ได้แก่คำว่า above อ่านว่า อะโบฟว, behave อ่านว่า บิเฮฟว เรามาฝึกอ่านคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ve จากคำศัพท์ลงท้ายต่อไปนี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ve(      )
ซึ่งไร้ผล

(    )
ข้างบน

(   รซ   )
ที่ทำให้โกรธ

(     ลฟ )
อภัยโทษ

(    )
สำเร็จ

( อค    )
คล่องแคล่ว

( อด      )
ซึ่งเพิ่มเข้าไป

(        )
ซึ่งติดแน่น

(    )
ต้นหางจระเข้

(    )
ทำให้เศร้าโศก

( อล   )
เวิ้งที่ติดกับห้องสำหรับตั้งเตียงตู้หรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

alive
(  ลฟ )
มีชีวิตชีวา

( อม      )
เกี่ยวกับความรักใคร่

(   วซ   )
น่าสนุกสนาน

(    )
อนุมัติ

(    )
สถานที่เก็บเอกสารสำคัญ

(  รฟ )
เกิด

ative
( อท   )
แสดงความโน้มเอียงหรืออารมณ์

(     )
รังผึ้ง

(     )
ประพฤติตัว

(     )
เป็นสิ่งจำเป็นต่อ

(     )
เป็นสิ่งจำเป็นต่อ

(    )
เชื่อ

(    )
ทำให้สูญเสีย

(   วลฟ )
สัตว์ที่มีเปลือกสองส่วนแยกจากกันได้

brave
(  รฟ )
กล้า

calve
(   )
ออกลูก(ใช้กับวัว)

(      )
นักโทษ

cave
(   )
ถ้ำ

(   )
แยกออก

clove
(  ลฟ )
กานพลู

(      )
ที่บีบบังคับ

(       )
ที่ติดอยู่ด้วยกัน

(      )
ส่วนเว้า

(       )
เข้าใจ

(     ลฟ )
การประชุมลับ

(     )
มองข้ามความผิดพลาด

(        )
ทำให้ปลอดภัย

(      รฟ )
วางแผน

(     )
ม้วนเข้าด้วยกัน

(      )
ชักช้า

cove
(   )
ส่วนเว้าตามแนวเขาหรือหน้าผา

crave
(  รฟ )
ปรารถนา

(  วร    )
ที่สามารถเยียวยารักษาได้

(    )
ที่เขียนแบบตัวอักษรต่อกันไป

(     )
กรรมรอง(ทางไวยากรณ์)

(     )
หลอกลวง

(       )
ซึ่งเด็ดเดี่ยว

(      )
หลงผิด

delve
(  ลฟ )
ขุดหา


(    รฟ )
ปลดตำแหน่ง

(   รซ   )
เกี่ยวกับการเยาะเย้ย

(   รฟ )
ได้รับจาก

(      )
สมควรจะได้รับ

(   ลฟ )
ถ่ายโอนอำนาจไปยังคนที่มีอำนาจน้อยกว่า

(   )
การดำน้ำ

(   )
นกพิราบ

(  รฟ )
การขับรถ

(  รฟ )
กิริยาช่องที่ 2 ของ drive

(  ลค    )
โดยการเลือกตั้ง

(     )
ยากที่จะหา

(      )
เกี่ยวกับอารมณ์

( อน   รฟ )
พืชชนิดหนึ่งไปใช้ทำสลัดได้

eve
(  )
ผู้หญิงคนแรกที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้น

(  ลฟ )
ค่อยๆปรากฏขึ้น

(      )
ซึ่งเป็นจินตนาการ

five
(   )
ห้า

(     )
ยกโทษให้

(    )
ซึ่งลับๆล่อๆ

gave
(   )
กริยาช่องที่ 2 ของ give

give
(   )
ให้

grave
(  รฟ )
หลุมศพ

(   )
แผ่นเกราะหุ้มขาตั้งแต่หัวเข่าถึงตาตุ่ม

(   )
เศร้าโศก

(   )
ร่อง

grove
(  รฟ )
สวนผลไม้

halve
(  ลฟ )
แบ่งครึ่ง

have
(   )
มี,ได้

heave
(   )
ลาก

helve
(  ลฟ )
ด้าม(เครื่องมือ)

hive
(   )
รังผึ้ง

(      )
ส่งพลังประสาทไปถึง

(   ลฟ )
เกี่ยวพัน

jive
(   )
การเต้นในจังหวะเพลงเร็ว

Jove
(   )
จูปิเตอร์

knave
(   )
คนโกง

lave
( ลฟ )
ล้าง

leave
(  )
ออกเดินทาง

live
( ลฟ )
อาศัยอยู่

love
(  )
ความรัก

(      )
ใหญ่โตหนักและแข็งมาก

mauve
(   )
สีม่วงซีด

(      )
ทำให้กลัว

(      )
ซึ่งส่งจากทางราชการ

(     )
แรงจูงใจ

move
(   )
ย้าย

naive
(    )
ซื่อ(ทั้งการพูดและการกระทำ)

(     )
พื้นเมือง

nave
(   )
ทางเดินยาวระหว่างที่นั่งในโบสถ์จากประตูเข้าถึงแท่นบูชา


(    )
ความกล้า

(    )
ความแตกต่างระหว่างโน้ตตัวแรกกับตัวที่แปดในโน้ตคู่แปด

(     )
โค้งหลังคา

(ลล  )
ผลโอลิฟ

(    )
มีชีวิตอยู่นานกว่า

(      )
ซึ่งไม่มีปฏิกิริยา

(   )
เตรียมทาง

(   )
สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง

(      )
ครุ่นคิด

prove
(   )
พิสูจน์,ตรวจสอบ

rave
( รฟ )
พูดเพ้อเจ้อ

reave
(  )
แย่ง

(    )
ได้รับ

(     )
ย้อนกลับมา

reeve
(  )
ข้าราชการระดับสูง

(   )
ผ่อนคลาย

(   )
หวนคิดถึงประสบการณ์ในอดีต

(    )
โยกย้าย

(    )
ตำหนิ

(   ลฟ )
ตัดสินใจ

(  วฟ )
ฟื้นคืนสติ

(  ลฟ )
หมุนรอบ

rive
( รฟ )
ฉีก

rove
( รฟ )
เดินไปมา

salve
(  ลฟ )
ยาทาแผล

save
(   )
ช่วยชีวิต

serve
(    )
รับใช้,บริการ

shave
(   )
มีดโกน

(   )
มัด

(  ลฟ )
วางบนหิ้ง

shove
(   )
ผลัก

sieve
(   )
ตะแกรง,ที่กรอง

(       )
กระโดดร่ม

slave
(  ลฟ )
ทาส

(   )
แขนเสื้อ

(    )
อดอาหาร

stave
(    )
ขั้นบันได

(    )
อัด

stove
(    )
เตาไฟ

(   รฟ )
ต่อสู้

(   รฟ )
กริยาช่องที่ 2 ของ strive

suave
(   )
อ่อนโยน

(  วฟ )
ดำรงอยู่

(    )
การหักเลี้ยวอย่างกระทันหัน

(   )
ขโมย

(  รฟ )
เจริญเติบโตดี

(  รฟ )
กริยาช่องที่ 2 ของ thrive

(  วลฟ )
สิบสอง

(    )
ยกเลิก

(      )
ทำให้ตกใจ

(    )
แก้ออก

(     )
ยกตัวขึ้น

valve
( วลฟ )
ลิ้นปิดเปิด(เครื่องยนต์,เครื่องดนตรีใช้เป่า,หัวใจ,หลอดเลือด)

verve
(   )
ความมีชีวิตชีวา

vive
(  )
ขอให้มีอายุยืนยาว

( วท   )
เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา

waive
( วฟ )
สละสิทธิ์

wave
( วฟ )
คลื่น

weave
(  )
รูปแบบการทอ

wive
( วฟ )
แต่งงาน(กับผู้หญิง)

wove
( วฟ )
กริยาช่องที่ 2 ของ weaveความพากเพียร เรียนหนังสือ คือชีวิต
ขอจงคิด ถึงวันหน้า อย่านิ่งเฉย
ขยันเอา เข้าไว้ ไม่ยากเลย
ก.ไก่เอย ข.ไข่ เรียนให้ดี
CR. กลอนวันเด็ก by MThai

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...