engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ff

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ff

ชุดคำศัพท์นี้พี่ได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ff มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันค่ะ ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีตัวสะกดลงท้ายด้วย ff เมื่ออ่านสะกดคำแล้ว ตัว double f (ff) จะตรงกับภาษาไทยของเราคือตัว "ฟ" ตัวอย่างคำศัพท์ที่มีพยางค์เดียว ได้แก่คำว่า biff (บ+อิ+ฟ) อ่านว่า บิฟ หมายถึง การต่อย หรือคำศัพท์ที่มี 2 พยางค์ เช่น setoff (ซ+เ+ท = เซท)+(อ+ออ+ฟ = ออฟ) อ่านว่า เซทออฟ อย่างนี้เป็นต้น เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ff จากชุดคำศัพท์ต่อไปนี้ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สะกดลงท้ายด้วย ff
“What is not started today is never finished tomorrow.”
ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง”
CR.โยฮันน์ วูล์ฟกัง ฟอน เกอเต้

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...