engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย kle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย kleคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมีมากมาย แต่คำที่เขียนลงท้ายด้วยตัวพยัญชนะที่เหมือนกัน เราก็พบเห็นได้ทั่วไป อย่างเช่น คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย kle ได้แก่คำว่า sprinkle (สพริงเคิล) หมายถึง การโปรย หรือการพรมให้ทั่วกัน ซึ่งเราจะพบว่าคำนี้นั้นมีความหมายคล้ายกับ อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการรดดอกผลต้นไม้ทางการเกษตร ที่เรียกว่าสปริงเกอร์ ซึ่งมีไว้สำหรับการบรรจุนำ้เข้าไป แล้วฉีดพ่น หรือพรมนำ้ให้สม่ำเสมอโดยทั่วถึงกันค่ะ


ต่อเนื่องจากเรื่องการเกษตร ศัพท์อีกอย่างที่คุ้นเคยกับชาวนาต้องนึกถึงชื่อนี้เลยค่ะ เคียวเกี่ยวข้าว (sickle ) ซึ่งก็คือ อุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้สำหรับการตัดเกี่ยวต้นข้าวใหนั่นเองนะ และนอกจากนี้แล้ว ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย kle อีกหลายคำ ที่พี่ได้รวบรวมมาให้น้องๆ ได้เรียนรู้ เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย kleหากความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศ
แสนประสริฐกอปรกิจวินิจฉัย
จะพัฒนาประชาราษฎร์ทั้งชาติไทย
ต้องฝึกให้ความรู้คู่คุณธรรม
CR.คำสอนของอาจารย์อำไพ สุจริตกุล

ข้อคิด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...