82 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกด ลงท้ายด้วย tle

82 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกด ลงท้ายด้วย tle

ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมีหลายประเภทของคำ ที่มีการเขียนสะกดลงท้ายของคำศัพท์ด้วยคำว่า tle หลายคนคุ้นเคยกับคำศัพท์ ที่เป็นคำนามเกี่ยวกับชื่อของสิ่งของ ที่เราสามารถจับต้องได้ เช่น คำว่า kettle (กานำ้) bottle (ขวด) หรือคำศัพท์ที่เรียกชื่อสัตว์ที่เรารู้จักได้แก่ turtle (เต่า) beetle turtle (แมลงปีกแข็ง) bluebottle (แมลงวันสีฟ้าตัวใหญ่) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ


ส่วนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย tle ประเภทคำกริยา (verb) ที่แสดงออกถึงการกระทำ อารมณ์และความรู้สึก ก็มีอีกด้วยนะคะ ได้แก่คำว่า mettle (ความกล้าหาญ) prattle (พูดไร้สาระ) dismantle (การรื้อ) นอกจากคำศัพท์ที่พี่ได้ยกตัวอย่างนี้แล้ว ยังมี 82 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะลงท้ายเขียนสะกด ด้วย tle ซึ่งพี่ได้รวบรวมมาให้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์ พร้อมทั้งความหมายกัน เราไปดูกันคำศัพท์พร้อมเลยค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เขียนลงท้ายด้วยคำว่า tleนักเรียนเอ๋ย
อย่าละเลยการเรียนเพียรศึกษา
ทักษะการคิดเพิ่มเสริมปัญญา
สร้างคุณค่าให้กับตัวไม่กลัวจน
CR.thaipoem by ครูพิม

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...