คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนลงท้ายด้วย cle

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนลงท้ายด้วย cle

     คำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นถึงแม้ว่าจะต่างชนิดและประเภทของคำ แต่สิ่งที่สังเกตได้ว่ามีสิ่งหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือ พยัญชนะที่เขียนลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะ วันนี้พี่ได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนลงท้ายด้วย cle มีความหมายที่แตกต่างกันมาให้น้องๆได้เรียนรู้ด้วย


    โดยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย cle เป็นคำที่ใช้เรียกถึงบุคคลที่เรารู้จักกัน คือคำว่า uncle (ลุง) หรือบางคำที่เรียกชื่อสิ่งที่เราจับต้องได้ก็มีนะ ได้แก่คำว่า tricycle (รถสามล้อ) bicycle (รถจักรยานสองล้อ) หรือรวมทั้งชื่อที่เราไม่คุ้นเคยประเภทศัพท์ที่ใช้เรียกอนุภาคทางเคมี อย่างเช่นคำว่า antiparticle , alpha particle , elementary particle อย่างนี้ เป็นต้นค่ะ


    นอกจากคำศัพท์ที่พี่ได้ยกตัวอย่างนี้แล้ว ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกหลายคำที่มีพยัญชนะลงท้ายเขียนสะกด ด้วย cle ซึ่งพี่ได้รวบรวมไว้ให้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์ พร้อมทั้งความหมายกันนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะ 


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เขียนลงท้ายด้วย cle

Education is not preparation for life
education is life itself.
การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง
CR. John Dewey

ข้อคิด