engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

วิธีกำหนดสีตัวอักษรเพื่อการสะกดคำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
แนะนำ! หนังสือวิธีการอ่านสะกดคำ-ตามสีของตัวอักษร พร้อมแยกสีคำศัพท์ รูปภาพประกอบสวยๆ ช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นมาก

สั่งซื้อ! + มีของแถมทุกเล่ม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารนั้น จำเป็นต้องเริ่มจากการฝึกสะกดคำ และท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อน เพื่อจะทำให้สามารถเข้าใจความหมายของคำ ประโยค ข้อความ วลี หรือรวมทั้งบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดสีพยัญชนะและสีสระสำหรับคำศัพท์

1. สีฟ้า แทนพยัญชนะ

1.1 แทนพยัญชนะต้นและพยัญชนะตัวสะกดที่อ่านออกเสียง 1 ตัว เช่น

 • pan (พ+แ+น) อ่านว่า แพน
 • cob (ค+ออ+บ) อ่านว่า คอบ

1.2 แทนพยัญชนะที่อ่านออกเสียงควบกล้ำ เช่น

 • crop (คร+ออ+พ) อ่านว่า ครอพ
 • clinic (คล+อิ = คลิ )+(น+อิ+ค= นิค ) อ่านว่า คลินิก

2. สีแดง แทนสระ

รวมทั้งเดี่ยว สระคู่ สระ3 ตัว และสระ 4 ตัว ในภาษาอังกฤษ a , e , I, o , u รวมทั้ง ตัว r w y ที่อ่านออกเสียงเป็นสระ เช่น

 • may (ม+เอ) อ่านว่า เม
 • fever (ฟ+อี=ฟี)+(ว+เออะ=เวอะ) อ่านว่า ฟีเวอะ

3. สีเขียว แทนพยัญชนะคู่

ซึ่งอักษระในภาษาอังกฤษจะมีการจับคู่ 2 ตัว ที่อ่านออกเสียงในภาษาไทย 1 ตัว
3.1 เป็นพยัญชนะต้น เช่น

 • photo (ฟ+โอ=โฟ)+(ท+โอ=โท) อ่านว่า โฟโท

3.2 เป็นตัวสะกด เช่น

 • publish (พ+อะ+บ=พับ)+(ล+อิ+ช=ลิช) อ่านว่า พับลิช

4. สีเทา แทนพยัญชนะและสระที่ไม่อ่านออกเสียง

แบ่งออกเป็น
4.1 เมื่อ e อยู่ข้างหลังพยัญชนะที่มีสระอยู่แล้ว ก็จะอ่านออกเสียงตามสระนั้นโดยไม่ต้องออกเสียง e เช่น

 • bite (บ+ไอ+ท์) อ่านว่า ไบท์
 • kite (ค+ไอ+ท์) อ่านว่า ไคท์

4.2 เมื่อคำศัพท์ที่มี gh ลงท้ายจะอ่านออกเสียงตามสระที่อยู่ด้านหน้า เช่น

 • high (ฮ+ไอ) อ่านว่า ไฮท์เราหวังเป็นที่สุดว่าเว็บไซต์ engdict.com จะทำให้ท่านรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ด้วยเนื้อหาเป็นการสร้างสรรค์ จัดชุดคำศัพท์ แบ่งตามหมวดหมู่ เป็นคำศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเจาะลึกถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้น เริ่มจากชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบง่ายสำหรับชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นคำสั้น ๆ มีพยัญชนะในภาษาอังกฤษกัน 3 ตัว โดยเป็นคำศัพท์ในหมวดที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก

สำหรับในระดับประถมศึกษา ได้จัดทำชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่ ชั้น ป.1 ถึง ชั้น ป.6 เป็นคำและกลุ่มคำ ที่มีความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ จำนวนคำศัพท์แบ่งตามระดับชั้นของการเรียนรู้ ซึ่งสามารถนำเป็นกรอบแนวทางเบื้องต้นให้กับครูผู้สอน โดยสามารถเพิ่มจำนวนคำได้ตามความเหมาะสม

เนื่องจากในภาษาอังกฤษนั้นมีการอ่าน การออกเสียงคำ ที่แตกต่างต่างกัน ทั้งเสียงสั้น เสียงยาว engdict.com จึงได้พัฒนาระบบด้วยการทำไฮไลท์สีของตัวตัวอักษร แยกระหว่างพยัญชนะและสระ เพื่อง่ายต่อการอ่านสะกดคำ และช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียน อีกทั้งมีวิธีการใช้งานสำหรับสีของตัวอักษรแต่ละตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียนด้วยเช่นกัน

เราเชื่อว่า engdict.com สามารถเสริมสร้างเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนได้เพิ่มมากขึ้น โดยการนำกระบวนเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ตามหลักการและกระบวนการเรียนรู้ของ BBL ( Brain Based Learning ) เข้ามาร่วมด้วย สีสันต่างๆ เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจสำหรับผู้เรียน เสริมสร้างให้ผู้เรียนนั้นมีสมาธิ อยู่กับสิ่งที่เขาสนใจ สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเปิดกว้าง และสามารถจดจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายอีกด้วย


แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...