รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ 100 คำ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ 100 คำ

       สัตว์ (animal) ซึ่งเป็นสิ่งมีชิวิตที่อาศัยอยู่บนอยู่บนโลกของเรา มีมากมายหลากหลายชนิด  และรูปร่างลักษณะก็จะแตกต่างกันไปตามเผ่าพันธ์ุของตัวเองด้วย ประเภทของสัตว์ได้แก่ สัตว์บก (terrestrial  animal) คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกหรือบนพื้นดิน เช่น ช้าง (elephant) ยีราฟ (giraffe) แพะ (goat) สัตว์นำ้ คือสัตว์ที่อาศัยอยู่และมีชีวิตอยู่ในนำ้ ที่เรารู้จักทั่วไปคือ ปลา (fish)

    หรือประเภทที่อาศัยอยู่ทั้งในนำ้และบนบก เรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองค่ะ ได้แก่ กบ (frog) และจระเข้ (alligator) และนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกสัตว์อีกมากมาย ที่เรารู้จัก และบางชนิดอาจจะมีการสูญพันธ์ไปแล้วบ้างก็มีค่ะ 

        ในวันนี้เพื่อว่าน้องๆจะได้รู้จักชื่อของสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ พี่จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ 100 คำ มาให้น้องๆได้เรียนรู้กันและท่องจำคำศัพท์กันนะคะ จะมีชื่อสัตว์ชนิดใดบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ 100 คำ
        ถึงแม้ว่าสัตว์จะแตกต่างกันไปตามประเภทและชนิดก็ตาม   สัตว์ทุกประเภทล้วนต้องการอาหารและน้ำ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่เหมือนกันทั้งหมดค่ะ 


พนารามงามสวยด้วยส่ำสัตว์ พฤกษาชัฏอาทรย้อนเกื้อหนุน
สัตว์พึ่งป่าป่าพึ่งสัตว์ผลัดค้ำจุน ต่างให้คุณต่อกันนิรันดร์มา
CR. สุนทรวิทย์

ข้อคิด