ศัพท์อังกฤษอนุบาลแบบสั้้นมีพยัญชนะ 3 ตัว โดยมี u เป็นสระ

ศัพท์อังกฤษอนุบาลแบบสั้้นมีพยัญชนะ 3 ตัว โดยมี u เป็นสระ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลโดยใช้คำศัพท์ที่สั้น สามารถทำให้เด็กเล็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งในบทเรียนนี้พี่ได้รวบรวมคำศัพท์อังกฤษอนุบาลแบบสั้้นมีพยัญชนะ 3 ตัว โดยมี uเป็นสระมาให้น้องๆได้เรียนรู้ในเบื้องต้นกันนะ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมวดของใช้ เช่น cup (ถ้วย) jug (เหยือก) tub (อ่างอาบน้ำ) ซึ่งทั้ง 3 คำ นี้ มีพยัญชนะตัวหน้าและพยัญชนะตัวหลังต่างกัน แต่ใช้สระเดียวกันคือ ตัว u ค่ะ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชุดคำศัพท์นี้เกี่ยวกับสัตว์ทีเรารู้จัก เช่น bug (แมลงปีกแข็ง) pup (ลูกสุนัข) นอกจากคำศัพท์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษรสำหรับอนุบาล ที่มีตัว u เป็นสระมาให้น้องๆได้รู้จักกันอีกหลายคำ โดยศัพท์ในแต่ละคำนั้นจะประกอบด้วยภาพเพื่อสื่อถึงความหมายของคำศัพท์นั้นอีกด้วย อีกทั้งเป็นกรอบแนวทางให้สำหรับครูผู้สอนนำไปเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล หรือระดับประถมศึกษาในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษต่อไปค่ะคำศัพท์อนุบาลที่มีพยัญชนะ 3 ตัว โดยมี u เป็นสระเด็กคือผู้ สดใส วัยน่ารัก
ต้องรู้จัก รักดี ที่สร้างสรรค์
เคารพพ่อ บูชาแม่ ซึ่งสำคัญ
เชื่อฟังท่าน หมั่นทำดี เป็นศรีวงศ์
CR. กลอนวันเด็ก by MThai

ข้อคิด

Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...